John Johnson


John is Officiant en docent aan het Arthur Findlay College te Stansted, London. Hij is officieel gecertificeerd door de SNU en heeft daarom de titel OSNU.

John Johnson is al meer dan 15 jaar betrokken bij het Spiritualisme en is docent en organisator van trainingsweken aan het Arthur Findlay College in Stansted, Londen. Zijn trainingen en manier van lesgeven zijn van invloed geweest op een aantal van de bekende mediums van dit moment in Nederland, waar John sinds 2007 woont.

Niet ieder medium is een leraar. Helaas kiezen velen ervoor om anderen te trainen op het gebied van mediumschap nog voordat zij zelf voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan als werkend medium. John heeft aantoonbaar het vermogen om beiden te zijn: een uitstekend medium en een creatieve en inspirerende leraar.

Een medium zijn vraagt veel van de persoon die dit werk kiest. Mediumschap vraagt om steeds weer eerlijk en respectvol te zijn naar het mediumschap, naar degene die het medium bezoekt en naar de geesteswereld. Verantwoordelijkheidsgevoel, respect, eerlijkheid en integriteit zijn dan ook essentiële basisvoorwaarden voor het bedrijven van de kunst van mediumschap. John houdt zichzelf hierop scherp zodat hij zich op de juiste manier blijft inzetten voor zowel het mediumschap als voor de ontwikkeling van anderen. De sleutel voor hemzelf en zijn studenten is het continu werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Deze ‘down to earth’-benadering van het mediumschap komt iedereen ten goede die ervoor kiest om zich te laten inspireren door zijn lessen en manier van trainen.

John wordt uitgenodigd om les te geven en te werken als medium over de hele wereld, zoals Zuid-Afrika, Canada, Australië, Zwitserland, Italië, Duitsland. Natuurlijk is hij ook vaak in Engeland waar hij regelmatig les geeft als één van de vaste docenten van het Arthur Findlay College in Stansted, Londen.

Copyright © 2016 · All Rights Reserved · The Treehouse

error: Content is protected !!