Privé Consulten

Intuïtief consult:

In een ‘intuïtief consult’ wordt uw energie gelezen. In het consult kan het gaan om hedendaagse situaties of zaken uit het verleden die nog steeds van invloed zijn. Aspecten uit uw leven die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld uw werk, relaties of financiën. De toekomst wordt niet voorspeld, want hoe die eruit ziet is aan uzelf.

Mediamiek consult:

In een ‘mediamiek consult’ werkt het medium in samenwerking met de geesteswereld. Door middel van het geven van bewijs wordt het voor u helder wie vanuit de geesteswereld communiceert. Het zal niet altijd de persoon zijn die u verwacht of wenst, maar altijd diegene die u het beste kan ondersteunen in deze fase van uw leven.
Hier past een voorbehoud. Er kan geen garantie worden gegeven dat er daadwerkelijk een contact tot stand komt. Dat is van meerdere factoren afhankelijk, waarvan de belangrijkste is dat een overledene niet ‘gedwongen’ kan worden in contact te treden.

Als iemand uit de geesteswereld zich aandient, zal deze niet vertellen wat u MOET doen of met een antwoord of oplossing komen voor uw probleem. Immers, bij leven was dat ook niet het geval en dat is niet veranderd nu diegene in de geesteswereld is. Adviezen, meningen of andere zaken die het medium meegeeft zijn vrijblijvend. Het is aan u of u daar gevolg aan wilt geven. U blijft zelf verantwoordelijke voor uw leven en de keuzes en beslissingen die u daarbij maakt. Iedereen heeft immers een eigen vrije wil

In sommige consulten wordt er met een combinatie van deze twee ,zowel intuïtief als mediamiek, gewerkt. Gedurende dit consult wordt uw energie gelezen en tegelijk houdt het medium zijn bewustzijn open voor de geesteswereld. 

In Het Boomhuis werken drie mediums die consulten geven:

Limited possibilities for a sitting with John.

 

 

 

 

Marcelle-home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u een afspraak willen maken, stuurt u dan een mail naar het desbetreffende medium.

Een consult duurt ongeveer 45 minuten. De kosten bedragen € 60,-. Alleen contante betaling is mogelijk.  Bij een consult door John Johnson is het indien gewenst vertaling mogelijk.

PLEASE NOTE: ALL Sittings are experimental and no guarantees are made. No healing sessions are meant to replace any medication or your doctors instructions.

Het Boomhuis, Beukenlaan 2a Delft

Copyright © 2018 · All Rights Reserved

error: Content is protected !!